System boloński, który obowiązuje na większości kierunków oferowanych przez polskie uczelnie, przewiduje podział studiów na dwustopniowe, w systemie 3+2, i czteroletnie studia doktoranckie. Oznacza to mniej więcej, że przyszły absolwent studiów II stopnia powinien posiadać już jakieś doświadczenie w przenoszeniu zdobytej przez siebie wiedzy na papier. W wielu przypadkach nie ma to jednak niestety żadnego odniesienia do rzeczywistości. Obrona licencjatu często nie oznacza wcale, że obecny magistrant posiadł umiejętności pozwalające spełnić wymogi formalne, edytorskie i przede wszystkim merytoryczne, z którymi nierozerwalnie wiąże się pisanie prac magisterskich. Ukończenie I stopnia nie daje również pewności, że jesteśmy wystarczająco dobrzy w doborze odpowiedniej literatury przedmiotu i podmiotu, czy przedstawianiu wybranego przez nas problemu badawczego, a potem obronie postawionej tezy. Dobra praca magisterska pochłania też sporo czasu i nerwów. Nasza firma z chęcią pomoże Ci w napisaniu pracy magisterskiej na wybrany przez Ciebie temat.  Pomoc w pisaniu prac magisterskich oferujemy od wielu lat, dzięki czemu posiadamy niezbędne doświadczenie i sieć kontaktów ze specjalistami. 

Budowa i charakter

Poprzez swój dość specyficzny charakter największe wyzwanie dla większości studentów stanowią właśnie prace magisterskie. Pisanie takich rozpraw, jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż ma to miejsce w przypadku licencjatu. Prace magisterskie wymagają od studentów  nie tylko większej wiedzy, lecz także pewnego rodzaju samodzielności. Temat nie pozwala już często na oparcie całej treści wyłącznie na wybranej literaturze. Trzeba dokonać szczegółowej analizy wybranego korpusu badawczego, czy zaproponować nowe bądź zmodyfikować istniejące już rozwiązania. Bardzo często uczelnie wymagają od przyszłych magistrów przeprowadzenia autorskiego badania naukowego. Problemem dla wielu osób jest również pisanie pracy magisterskiej językiem naukowym, tym bardziej osiągnięcie limitu 60 stron. Z tego względu, oferowana przez Nas pomoc w pisaniu pracy magisterskiej może być ciekawą alternatywą wobec wielu nie przespanych nocy. 

Potrzebujesz pomocy?

Koniecznie zgłoś się do nas, jeśli do Twoich mocnych stron zdecydowanie nie należy pisanie prac mgr. Praca magisterska, którą z naszą pomocą w terminie złożysz w dziekanacie, będzie oryginalna i na wysokim poziomie. Dbamy o poprawność stylistyczno-gramatyczną naszych rozpraw dyplomowych, a także o ich zgodność z wymogami określonymi zarówno przez uczelnię, jak i promotora. W ramach zlecenia zajmiemy się:

  • opracowaniem bibliografii, zarówno pod kątem wyboru odpowiedniej literatury, jak również względów formalnych,
  • przygotowaniem konspektu i planu,
  • napisaniem wstępu oraz zakończenia,
  • opracowaniem części teoretycznej i analitycznej, jeśli takowa ma się pojawić,
  • zredagowaniem pracy pod kątem wytycznych formalnych i edytorskich,
  • sporządzeniem wykazów ewentualnych tabel oraz rysunków.

Facebook - Piszemyprace.com.plTwitter - Piszemyprace.com.plGoogle+ - Piszemyprace.com.pl