Ścisły charakter kierunków technicznych proponowanych przez politechniki, czy uniwersytety prowadzące studia na tego typu kierunkach przekłada się na stopień trudności obrony tytułu zawodowego. Polski rynek pracy wciąż jednak chętnie przyjmuje absolwentów kierunków technicznych, niekoniecznie nawet z tytułem magistra, w związku z czym zainteresowanie 3,5-letnimi studiami inżynierskimi nie słabnie. Aby móc pochwalić się wyższym wykształceniem studenci muszą napisać i obronić swoje prace inżynierskie.

Prace inżynierskie, ich przygotowanie i sam proces pisania, może przytłoczyć typowych ścisłowców, którzy większość swoich studiów spędzili nad prowadzeniem badań i projektów, a nie na pisaniu esejów, monografii, czy innych publikacji naukowych. Wszelkie sprawozdania były do tej pory bardzo zwięzłe i nie wymagały rozbudowanych umiejętności tworzenia dłuższych rozpraw. Jeśli należysz do tej grupy, a termin wyznaczony przez promotora zbliża się nieubłaganie, zgłoś się po pomoc do specjalistów!

Zakres i charakter

Prace inżynierskie w większości przypadków są trudniejsze w realizacji niż typowy licencjat. Ich charakter jest badawczy, projektowy bądź monograficzny, przez co przybierają zupełnie inną formę i styl niż prace przygotowywane przez przyszłych absolwentów studiów licencjackich. Ich podstawowy zakres obejmuje część doświadczalną oraz typowo teoretyczną część analityczną, na które składają się w większości przypadków:

  • przedstawienie problemu badawczego,
  • określenie celu, metod i narzędzi badawczych,
  • przedstawienie założeń i rezultatów projektu bądź badań,
  • opisanie wniosków.

Nasze zadanie

Do pisania pracy inżynierskiej za każdym razem podchodzimy w sposób indywidualny i kompleksowy. Nasze realizacje reprezentują wysoki poziom gramatyczno-stylistyczny. Są unikalne, merytoryczne i odpowiadają wymogom stawianym przez większość uczelni i promotorów. Do naszych zadań w ramach zlecenia zalicza się:

  • przygotowanie konspektu i planu,
  • napisanie wstępu i zakończenia,
  • sporządzenie części teoretycznej i merytorycznej,
  • opracowanie części doświadczalnej,
  • wykonanie bibliografii, a także spisów schematów, wykazu tabel, wykresów oraz rysunków.

Facebook - Piszemyprace.com.plTwitter - Piszemyprace.com.plGoogle+ - Piszemyprace.com.pl